Karin Bergdahl Göteborg Direkt

Välkommen "Avsnitt 2: Kontraster"

Video Längd - 58Min

Materialfilm

Kontakta mig

HantVerket Väst
Slakthusgatan 6-8, Hus A
415 02 Göteborg

info@karinbergdahl.se

+46 73 30 18 335